dimarts, 8 d’abril del 2008

OMBRIA DEL RENTONAR I ELS PLANS


Són les dues màximes altures d´aquest conjunt de serres, amb 1215 i 1331 metres respectivament. La part ombria del Rentonar conserva un bosc interessant, semblant al Carrascar de la Font Roja, i declarat micro-reserva de flora. Predomina la carrasca, entre la qual veurem aurons, freixos, corners, espinals, i en els rodals de pinar, alguns pinastres de repoblació. La solana del Rentonar va patir un incendi al novembre de 2002, cremant 160 ha, i que ara es troben un bon estat de recuperació.